Warunki korzystania

1. Własność intelektualna.

Usługa, Witryna oraz wszystkie informacje i / lub treści, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz na Stronie („Treść”) są chronione przez Chiny i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa i należą do Najlepszego Komponentu. com lub jego rodzic, partnerzy, partnerzy, współpracownicy lub strony trzecie. Best-Component.com udziela użytkownikowi osobistej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Witryny, Usługi i Treści do drukowania, pobierania i przechowywania części Treści, które wybierzesz, pod warunkiem, że: (1) użyjesz tych kopii Treści wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych lub do osobistego, niekomercyjnego użytku; (2) nie kopiujesz ani nie publikujesz Treści na żadnym komputerze sieciowym lub przesyłać, rozpowszechniać lub rozpowszechniać Treści na dowolnym nośniku, (3) nie modyfikować ani nie zmieniać Treści w żaden sposób,lub usuń lub zmień jakiekolwiek informacje o prawach autorskich lub znakach towarowych. Żadne prawo, tytuł lub udział w jakiejkolwiek pobranej Treści lub materiałach nie są przekazywane użytkownikowi w wyniku niniejszej licencji. Best-Component.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do każdej Treści, którą pobrać z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji, aby użytkownik mógł korzystać z Treści w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie wolno używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, chyba że jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie można tworzyć kopii lustrzanych, szurować ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny na żadnej innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie można łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linki do tej strony strona omijająca stronę główną lub inne części strony bez pisemnej zgody.Żadne prawo, tytuł lub udział w jakiejkolwiek pobranej Treści lub materiałach nie są przekazywane użytkownikowi w wyniku niniejszej licencji. Best-Component.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych ze Strony, z zastrzeżeniem tej ograniczonej licencji do osobistego korzystania z Treści w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie wolno używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. lub oprawić stronę główną lub dowolne inne strony tej Witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie można łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linki do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części Witryna bez pisemnej zgody.Żadne prawo, tytuł lub udział w jakiejkolwiek pobranej Treści lub materiałach nie są przekazywane użytkownikowi w wyniku niniejszej licencji. Best-Component.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych ze Strony, z zastrzeżeniem tej ograniczonej licencji do osobistego korzystania z Treści w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie wolno używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. lub oprawić stronę główną lub dowolne inne strony tej Witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie można łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linki do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części Witryna bez pisemnej zgody.tytuł lub udział w jakiejkolwiek pobranej Treści lub materiałach jest przekazywany użytkownikowi w wyniku niniejszej licencji. Best-Component.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych ze Strony, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji na wykorzystywać w sposób osobisty Treści określonych w niniejszym dokumencie. Nie wolno używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. strona główna lub dowolne inne strony tej Witryny na dowolnej innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie można łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linki do tej strony omijające stronę główną lub inne części Witryny bez pozwolenie pisemne.tytuł lub udział w jakiejkolwiek pobranej Treści lub materiałach jest przekazywany użytkownikowi w wyniku niniejszej licencji. Best-Component.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych ze Strony, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji na wykorzystywać w sposób osobisty Treści określonych w niniejszym dokumencie. Nie wolno używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. strona główna lub dowolne inne strony tej Witryny na dowolnej innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie można łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linki do tej strony omijające stronę główną lub inne części Witryny bez pozwolenie pisemne.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji, aby użytkownik mógł korzystać z Treści w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie wolno używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w całej Witryna bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, chyba że zezwala na to obowiązujące prawo. Nie możesz tworzyć kopii lustrzanych, drapać ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny na żadnej innej stronie internetowej lub stronie internetowej. głębokie linki do strony, tj. tworzenie linków do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części strony bez pisemnej zgody.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji, aby użytkownik mógł korzystać z Treści w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie wolno używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w całej Witryna bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, chyba że zezwala na to obowiązujące prawo. Nie możesz tworzyć kopii lustrzanych, drapać ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny na żadnej innej stronie internetowej lub stronie internetowej. głębokie linki do strony, tj. tworzenie linków do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części strony bez pisemnej zgody.Użytkownik nie może używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie można tworzyć kopii lustrzanych, drapać ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny jakiejkolwiek innej strony internetowej lub strony internetowej. Nie można łączyć „głębokich linków” do Witryny, tj. tworzyć linki do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.Użytkownik nie może używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie można tworzyć kopii lustrzanych, drapać ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny jakiejkolwiek innej strony internetowej lub strony internetowej. Nie można łączyć „głębokich linków” do Witryny, tj. tworzyć linki do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.utwórz linki do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części strony bez pisemnej zgody.utwórz linki do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części strony bez pisemnej zgody.

 

2. Wyłączenie gwarancji.

Best-Component.com nie udziela żadnych wyraźnych, domniemanych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu lub w odniesieniu do strony, usługi lub treści. Best-Component.com wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i bez naruszenia w odniesieniu do produktów, witryny, usługi i content.Best-Component.com nie gwarantuje tego funkcje wykonywane przez witrynę lub usługę będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, lub że wady strony lub usługi zostaną usunięte. Best-Component.com nie gwarantuje dokładności ani kompletności treści, lub że wszelkie błędy w treści zostaną poprawione. Strona,usługa i jej treść są udostępniane na zasadzie „Tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

W Best-Component.com adresy IP odwiedzających są okresowo przeglądane i analizowane w celu monitorowania i efektywnego ulepszania tylko naszej strony internetowej i nie będą udostępniane poza Best-Component.com.

Podczas wizyty na stronie internetowej możemy poprosić o informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu i adresy do wysyłki / rozliczenia). Informacje te są gromadzone na zasadzie dobrowolności - i tylko za Twoją zgodą.

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym wypadku Best-Component.com nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego ani strony trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe, karne lub przykładowe (w tym bez ograniczeń utracone zyski, utracone oszczędności lub utratę możliwości biznesowych) wynikające z lub w związku z (I) jakimkolwiek produktem lub usługą dostarczaną lub oferowaną przez Best-Component.com, lub z wykorzystaniem niemożności korzystania z tego samego; (II) Wykorzystanie lub niemożność korzystania z witryny, usługi, lub treści, (III) Wszelkie transakcje przeprowadzane za pośrednictwem lub ułatwiane przez witrynę; (IV) Wszelkie roszczenia związane z błędami, pominięciami lub innymi nieścisłościami w witrynie, usłudze i / lub treści; (V) Nieautoryzowany dostęp do lub aliteracja Twoich transmisji lub danych, (VI) Oświadczenia lub postępowanie jakiejkolwiek osoby trzeciej na stronie lub w serwisie; (VII) Wszelkie inne sprawy związane z produktami, witryną,usługa lub treść, nawet jeśli Best-Component.com został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jedynym obowiązkiem Best-Component.com i odpowiedzialnością za wady produktu jest, według uznania Best-Component.com, zastąpienie takiego wadliwego produktu lub zwrot klientowi kwoty zapłaconej przez klienta, w związku z czym w żadnym wypadku odpowiedzialność Best-Component.com nie przekroczy cena zakupu kupującego. Powyższe środki zaradcze będą przedmiotem pisemnego powiadomienia kupującego o wadzie i zwrocie wadliwego produktu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty zakupu. Powyższe środki zaradcze nie mają zastosowania do produktów, które zostały poddane niewłaściwemu użyciu (w tym bez ograniczeń statyczne rozładowania), zaniedbania, wypadku lub modyfikacji, lub produktów, które zostały przylutowane lub zmienione podczas montażu, lub w inny sposób nie nadają się do testowania. Jeśli jesteś niezadowolony ze strony, usługi, treści lub warunków użytkowania ,Twoim jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze strony. Potwierdzasz, korzystając z witryny, że korzystanie z witryny odbywa się na wyłączne ryzyko.