Polityka prywatności

1. Wykorzystanie treści witryny

Best-Component.com

Witryna zastrzega sobie prawo do interpretowania zawartości tej strony i zawartości tej strony wyłącznie do użytku osobistego. Treść zawarta w informacjach o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach własności, należy przestrzegać, a kopia zostanie zachowana. właściwe oświadczenie nie oznacza, że ​​strona nie ma praw, nie oznacza, że ​​witryna nie rości sobie praw, a ty powinieneś przestrzegać zasady dobrej wiary i uzasadnionych interesów treści do zgodnego z prawem użytku. W żaden sposób nie możesz modyfikować, kopiować, publicznie wyświetlać, publikować lub rozpowszechniać takich materiałów lub w inny sposób wykorzystywać je w celach publicznych lub komercyjnych. ochrona prawna prawem autorskim,wszelkie nieautoryzowane użycie może stanowić prawo autorskie, znak towarowy i inne prawa. Jeśli nie akceptujesz lub nie naruszasz niniejszych Warunków, Twoje upoważnienie do korzystania z witryny zostanie automatycznie anulowane i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały.

 

2. strona internetowa do rozpowszechniania informacji

Dostępność treści na tej stronie bez jakiejkolwiek formy gwarancji. Nie gwarantuje całkowitej dokładności i kompletności. Strona w produktach, technologiach, programach, cenie i przydziale może ulec zmianie bez uprzedzenia. Best-Component.com.Nie zobowiązuje się do aktualizacji them.Powered wydanie informacji może być w lokalnym nadal nie można uzyskać produkt, proces lub usługę, możesz ubiegać się o kontakty biznesowe i dystrybutora Best-Component.com.

 

3. Zgłoszenia użytkownika

Oprócz przepisów dotyczących prywatności, innych niż te, wysyłasz lub publikujesz materiały na stronie, lub dane kontaktowe (zwane dalej łącznie informacjami) będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. naruszają prawa, przepisy i moralność publiczną, nie wysyłając ani nie wysyłając żadnych niezgodnych z prawem, groźnych, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych lub innych nielegalnych materiałów. nie krępuj się, aby usunąć wiadomość lub nieograniczone zawieszenie informacji w przeglądarce internetowej, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody, bez obowiązku zamieszczania ogłoszenia, sytuacja jest poważna, ta strona może zostać zdjęta z użytkownika.

 

4. Użytkownicy wymieniają treści

Best-Component.com Przeżyj, aby monitorować lub przeglądać użytkownika w celu wysyłania lub publikowania wiadomości lub komunikować się wyłącznie ze sobą w dowolnym obszarze odpowiedzialności, w tym między innymi w pokojach rozmów, forach Best-Component.com lub innych forach użytkowników , a każda wymiana content.Best-Component.com Za treść jakiejkolwiek takiej wymiany nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy powodują one zniesławienie, prywatność, nieprzyzwoitość lub inne problemy.Best-Component.com Zachowany po znalezieniu usuwać należy uważać za obraźliwe, oszczercze, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia treści prawo do informacji.

 

5. site do pobrania oprogramowania do użycia

Jeśli pobierasz oprogramowanie z oprogramowania w celu spełnienia warunków umowy licencyjnej oprogramowania, aby przynieść wszystkie warunki licencji na oprogramowanie. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu umowy licencyjnej oprogramowania, zanim postanowienia nie będą mogły pobrać lub zainstalować oprogramowania.

 

6. Linki do stron internetowych osób trzecich

Linki do stron internetowych stron trzecich stanowią jedynie udogodnienie dla użytkownika. Jeśli korzystasz z tych linków, opuścisz witrynę. Best-Component.com Nie sprawdził żadnych stron osób trzecich, te strony i ich zawartość nie kontrolują, bez odpowiedzialności .Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do jakichkolwiek linków do witryn osób trzecich, ich możliwe konsekwencje i ryzyko poniesione przez Ciebie.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Best-Component.com A jego dostawcy lub wymienione osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi utracone zyski, utracone dane lub przerwy w działalności spowodowane uszkodzeniem), bez względu na to, czy takie szkody są należycie wykorzystane, czy nie można użyć Strona internetowa, a strona prowadzi do dowolnej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji zawartych w takich witrynach, i niezależnie od tego, czy mają taką umowę, czyn niedozwolony lub jakąkolwiek inną podstawę prawną z wyprzedzeniem, a taka szkoda była taka, może wystąpić porada. w wyniku informacji lub danych koniecznych do konserwacji, naprawy lub korekty sprzętu, należy być świadomym, że muszą ponieść wszelkie koszty z niego wynikające.Best-Component.com W przypadku następujących sytuacji bez odpowiedzialności: przekazywanie informacji przez dostawca usług sieciowych (Best-Component.com.I jego upoważniona osoba) inna niż zainicjowana; transmisja informacji, routing, łączność i przechowywanie jest zapewniona przez niezbędny automatyczny proces techniczny, wybór dostawcy usług sieci informacyjnej, poza innymi wymaganiami automatycznej odpowiedzi, dostawca usług sieciowych nie wybiera ci dostawcy informacji i odbiorcy, dostawcy usług sieciowych lub pośrednik sieciowy lub tymczasowe przechowywanie kopii informacji w formularzu, w normalnych okolicznościach osoba inna niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca w celu zapewnienia dostępu do informacji transmisja, routing lub łączenie się w rozsądnym czasie, za pośrednictwem systemu lub sieci przesyłanie zawartości informacji w stanie nienaruszonym.łączność i przechowywanie jest zapewnione przez niezbędny automatyczny proces techniczny, wybór dostawcy usług sieci informacyjnej, oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców, dostawców usług sieciowych lub pośredników sieciowych lub tymczasowych przechowywanie kopii informacji formularza, w normalnych okolicznościach, osoba inna niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłużej niż zamierzony odbiorca w celu zapewnienia dostępu do transmisji informacji, routingu lub połączenia w rozsądnym czasie, za pośrednictwem systemu lub sieciowa transmisja treści informacji w stanie nienaruszonym.łączność i przechowywanie jest zapewnione przez niezbędny automatyczny proces techniczny, wybór dostawcy usług sieci informacyjnej, oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców, dostawców usług sieciowych lub pośredników sieciowych lub tymczasowych przechowywanie kopii informacji formularza, w normalnych okolicznościach, osoba inna niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłużej niż zamierzony odbiorca w celu zapewnienia dostępu do transmisji informacji, routingu lub połączenia w rozsądnym czasie, za pośrednictwem systemu lub sieciowa transmisja treści informacji w stanie nienaruszonym.oprócz innych wymogów automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców, systemu dostawców usług sieciowych lub pośrednika sieciowego ani tymczasowego przechowywania kopii informacji w normalnych okolicznościach, a nie osoby innej niż zamierzona odbiorca otrzymał zarezerwowany czas nie dłuższy niż zamierzony odbiorca w celu zapewnienia dostępu do transmisji informacji, routingu lub połączenia w rozsądnym czasie, poprzez system lub sieć transmisji treści informacji w stanie nienaruszonym.oprócz innych wymogów automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców, systemu dostawców usług sieciowych lub pośrednika sieciowego ani tymczasowego przechowywania kopii informacji w normalnych okolicznościach, a nie osoby innej niż zamierzona odbiorca otrzymał zarezerwowany czas nie dłuższy niż zamierzony odbiorca w celu zapewnienia dostępu do transmisji informacji, routingu lub połączenia w rozsądnym czasie, poprzez system lub sieć transmisji treści informacji w stanie nienaruszonym.osoba inna niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca w celu zapewnienia dostępu do transmisji informacji, routingu lub połączenia w rozsądnym czasie, za pośrednictwem systemu lub sieci przesyłowej treści informacji w stanie nienaruszonym.osoba inna niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca w celu zapewnienia dostępu do transmisji informacji, routingu lub połączenia w rozsądnym czasie, za pośrednictwem systemu lub sieci przesyłowej treści informacji w stanie nienaruszonym.

 

8. Ogólne zasady

Best-Component.com może zmodyfikować te warunki w dowolnym momencie. Powinieneś odwiedzić tę stronę, aby zrozumieć bieżące warunki, ponieważ te warunki są ściśle powiązane z tobą. zastąpiony.